המתמודדות בתחרות מלכת היופי בדרך לטיול בחו"ל

30.03.1987

המועמדות לתחרות מלכת היופי יצאו למסע באירופה. 

המתמודדות בתחרות מלכת היופי בדרך לטיול בחו"ל
צילום : "שמואל יערי"