ימית נוי ויעל גרטלר

06.04.1987
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1987 בבגדי ים
ימית נוי ויעל גרטלר
צילום : "שמואל יערי"