ספיר קופמן

13.04.1987

הדוגמנית ומלכת היופי לשנת 1984 בבגד ים בהשראת תקופת הבארוק

ספיר קופמן
צילום : "בן לם"