שרון ג'ייקובס, נסים כלף

25.05.1987
דוגמנים
שרון ג'ייקובס, נסים כלף
צילום : "סמי בן גד"