רונית מלניק

01.06.1987
דוגמנית
רונית מלניק
צילום : "גילה הרשקוביץ"