פנינה רוזנבלום

22.06.1987
דוגמנית
פנינה רוזנבלום
צילום : "שמואל יערי"