איריס לוק

13.07.1987
נערת ישראל לשנת 1984
איריס לוק
צילום : "שמואל יערי"