דלית אמיר ודני מנהיים

20.07.1987
דוגמנים
דלית אמיר ודני מנהיים
צילום : "אלדד מאסטרו"