גלית אהרוני

27.07.1987
דוגמנית
גלית אהרוני
צילום : "לא ידוע"