מירב שאולוב

10.08.1987
דוגמנית
מירב שאולוב
צילום : "שמואל יערי"