רונית יודקביץ

17.08.1987
דוגמנית ושחקנית, זכתה בתואר "הפנים של השמונים"
רונית יודקביץ
צילום : "סמי בן גד"