עירית פוקס

24.08.1987
דוגמנית
עירית פוקס
צילום : "משה ששון"