דנה וקסלר

21.09.1987
מלכת היופי לשנת 1981
דנה וקסלר
צילום : "סמי בן גד"