נורית מזרחי

19.10.1987

נערת היופיעשרה לשנת 1985 ומיס אסיה פסיפיק

נורית מזרחי
צילום : "לא ידוע"