מיכאלה ברקו

26.10.1987
דוגמנית
מיכאלה ברקו
צילום : "יקי הלפרין"