טלי גוטמן

14.12.1987
דוגמנית
טלי גוטמן
צילום : "אלדד מאסטרו"