ספיר קופמן

21.12.1987
דוגמנית ומלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"