אילנה שושן ודני אזן

04.01.1988
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן ודני אזן
צילום : "יקי הלפרין"