המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

25.01.1988
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יקי הלפרין"