חיילות אוחזות נשק

09.05.1951
בציון שלוש שנות עצמאות לישראל
חיילות אוחזות נשק
צילום : "לא ידוע"