המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

22.02.1988
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יקי הלפרין"