המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

29.02.1988
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יקי הלפרין"