המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

07.03.1988
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יקי הלפרין"