שירלי בן מרדכי

21.03.1988
מלכת היופי לשנת 1988
שירלי בן מרדכי
צילום : "יקי הלפרין"