שירלי בן מרדכי ודגנית כהן

28.03.1988
מלכת היופי ונערת ישראל לנשת 1988
שירלי בן מרדכי ודגנית כהן
צילום : "יקי הלפרין"