דגנית כהן

04.04.1988
נערת ישראל לשנת 1988
דגנית כהן
צילום : "יקי הלפרין"