פזית כהן

11.04.1988
דוגמנית
פזית כהן
צילום : "בן לם"