המועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי

18.04.1988
המועמדות בתחרות מלכת היופי
המועמדות שהשתתפו בתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"