שירלי בן מרדכי

25.04.1988
מלכת היופי לשנת 1988 בדרכה לתחרות מיס תבל בטייוואן
שירלי בן מרדכי
צילום : "סמי בן גד"