אביבית כהן

23.05.1988
דוגמנית
אביבית כהן
צילום : "שמואל יערי"