אתי שריד ועפרה אביב

30.05.1988
סגנית מלכת היופי ונסיכת היופי לשנת 1986
אתי שריד ועפרה אביב
צילום : "עדי ברקן"