יפעת שכטר שמיר

13.06.1988
נערת ישראל לשנת 1983
יפעת שכטר שמיר
צילום : "סמי בן גד"