תמי בן עמי

27.06.1988
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "סמי בן גד"