ענת זמיר

04.07.1988
נערת ישראל לשנת 1980
ענת זמיר
צילום : "סמי בן גד"