יעל גרטלר

11.07.1988
נערת ישראל לשנת 1987
יעל גרטלר
צילום : "יקי הלפרין"