ניקול ביטון

18.07.1988
דוגמנית
ניקול ביטון
צילום : "עדי ברקן"