נטשה

25.07.1988
דוגמנית נורווגית
נטשה
צילום : "שמואל יערי"