נילי סגל

01.08.1988
דוגמנית
נילי סגל
צילום : "משה ששון"