ספיר קופמן

08.08.1988
דוגמנית ומלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "בן לם"