ענת כרם

11.09.1988
נערת השנה לשנת 1982
ענת כרם
צילום : "רודי וייסליין"