רות משה

19.09.1988
דוגמנית
רות משה
צילום : "עמי ליברמן"