עירית שדר

02.10.1988
דוגמנית
עירית שדר
צילום : "ששון משה"