שירית גאבור

10.10.1988
דוגמנית
שירית גאבור
צילום : "ששון משה"