דגנית כהן

24.10.1988
נערת ישראל לשנת 1988
דגנית כהן
צילום : "ששון משה"