יעל גרטלר

31.10.1988
נערת ישראל לשנת 1987
יעל גרטלר
צילום : "סמי בן גד"