מרים ירון

06.06.1951
מלכת היופי בפעולתה למען מפעל הפצת אגורות המלווה בארה"ב
מרים ירון
צילום : "לא ידוע"