רקפת לוינסון

21.11.1988
דוגמנית
רקפת לוינסון
צילום : "עדי ברקן"