רויטל מור

28.11.1988
נסיכת היופי לשנת 1988
רויטל מור
צילום : "ששון משה"