דגנית כהן

05.12.1988
נערת ישראל לשנת 1988 בשער לכבוד חנוכה
דגנית כהן
צילום : "לא ידוע"