ימית נוי

12.12.1988
מלכת היופי לשנת 1987
ימית נוי
צילום : "סמי בן גד"